Projekt "Modelling and Visualisation in Bioinformatics
– nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim".


Informacje ogólne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie V – Rozwój Polskich Uczelni.
Na liście tej drugą pozycję zajął projekt złożony przez Uniwersytet Śląski - Modelling and Visualisation in Bioinformatics – nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim.
Realizatorem merytorycznej części projektu, jakim jest stworzenie programu studiów z wykładowym językiem angielskim, będzie Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach mieszczący się w Sosnowcu.

Termin realizacji projektu: 1 października 2008 – 30 września 2009.

Planowane dofinansowanie: 126 500zł
Projekt powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego